1. Новаторство, творчість, розкриття потенціалу кожного учасника гурту, автентичність учасників, реалізація потенціалу всіх учасників групи. [грати у свою гру, робити те, до чого покликаний фундамент успіху] бути збалансованими і цілісними.
  2. Свобода підприємництва: постійно перебувати у волі, постійно навчатися, постійно бути націленим слухання партнерів, клієнтів, співробітників, лише вільна людина здатна приймати вірні рішення. [Свобода від думки «більшості», боргів і різноманітних залежностей, що обмежують свободу підприємництва, свобода від інших мотивів, окрім WIN-WIN і бажання розділити успіх з партнерами по бізнесу, чесна конкуренція ]
  3. Проектне бачення, організація ефективної співпраці у бізнес-проектах. Відкриття нових постійно зростаючих підприємств, що створюють нові робочі місця, що приносять прибуток своїм власникам, що забезпечують здоровий баланс інтересів усіх учасників бізнесу, ефективну взаємодію сторін, синергію, реалізацію творчого потенціалу особистості та нації в цілому.
  4. Створення брендів здатних впливати на світову экономику.[глобальний погляд на все, що відбувається; дії локальні та ефективні, завжди знаходяться відповідно до глобального бачення]
  5. Системність та компетентність [договореність учасників процесу з термінології та однозначного розуміння всіх бізнес-процесів, системний усвідомлений підхід до будь-яких змін, облік усіх елементів системи] Розуміння принципів побудови організації, баланс між проектним та ситуативним управлінням, створення збалансованих робочих місць здатних стимулювати розкриття потенціалу та професіоналізм на кожному робочому місці.
  6. Рівність всіх людей, чесність, повага до людини, об’єктивне лідерство, добровільність усіх договірних схем, реалізація принципу WIN-WIN у проектах, партнерські відносини з інвесторами, клієнтами, підрядниками, співробітниками та іншими партнерами у кожному проекті групи. Створення атмосфери особистої та професійної довіри, формування партнерських та дружніх відносин.
  7. Ділові відносини у проектах, відсутність невизначеності. Компетентність та професіоналізм. Націленість на результат, комерційну ефективність, зростання впливу. Формування бізнес-команд здатних ефективно створювати якісний продукт, ефективно планувати, динамічно розвиватися, виводити проекти на проектну потужність [максимально швидке проходження періоду від запуску StartUp до виходу на проектні обороти]. Наявність вимірників ефективності, оцінка результатів. Постійне зростання існуючих компаній, відкриття нових.
  8. Відкритість до спілкування, підзвітність, готовність дати пояснення щодо будь-якого питання учасників процесу, навички ефективних комунікацій. Повага людей з альтернативною думкою та позицією, конструктивний діалог із ними, поважне ставлення до всіх учасників бізнес-середовища. Публічність, соціальність, емпатія.
  9. Лідерство, лідерство істини та принципів чесності, підпорядкування істині. Економічне лідерство, професійний успіх проектів, групи та нації загалом завдяки ефективності вкладів, реалізації компетенцій учасників та їх ефективної взаємодії.
  10. Відповідальність за промахи та за успіх, довгостроковий успіх. Екологічність бізнесу, співпраця з адміністративними територіями, використання вільної та альтернативної енергії, створення інфраструктури, що базується на альтернативних видах енергії.
  11. Експоненційне зростання, орієнтація на зростання оборотів, створення нових робочих місць, запуск нових та розширення існуючих проектів, лідерство у галузевих нішах. Створення R&D центру та бізнес школи підтримують стартапи групи.